Vaša vizáž je spôsob, ako ukázať Váš štýl bez toho, aby ste prehovorili.

Prácu vykonávam v prvom rade srdcom a ďakujem každej klientke či klientovi, ktorý navštívi priestory štúdia a zveruje svoje ruky do mojich rúk. 

Neuprednostňujem kvantitu na úkor kvality, preto ponúkam služby v zatvorenom štúdiu, kde môže klient nerušene relaxovať, zatiaľ čo vykonávam ošetrenie rúk; bez zhonu, stresu, na želanie je v ponuke káva či čaj. 

S klientmi sa rozprávam - každý má svoj životný príbeh, svoje starosti, či radosti, každý je rád, keď sa môže podeliť o svoje životné udalosti, bez súdenia, s pochopením a prívetivým prístupom. Veď sme ľudia - a o ľudskosti to predsa je. 

Pracujem výhradne s materiálom schváleným EU, v hygienickom prostredí; snažím sa každému klientovi nájsť vhodný materiál či ošetrenie podľa kvality nechtov, snažím sa vysvetliť a odporučiť vhodné ošetrenie či tvar/zdobenie nechtov; konečné rozhodnutie však ostáva na klientovi. Nezbrusujem! vlastné lôžka na úkor priľnutia materiálu.MUŽI sú vítaní. Upravené ruky nie sú výsadou žien. V každodennom živote, pri obchodných jednaniach muži prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, s ktorými si podávajú ruky, jednajú a gestikulácia rukami je súčasť jednania. Preto častokrát bývajú práve ruky bodom pozorovania počas týchto úkonov. Z tohto dôvodu by ani muži nemali zanedbávať kvalitnú úpravu nechtov a rúk. 

Práca má byť vykonávaná s citom a s pocitom, že čas venovaný klientovi bol preňho maximálne využitý. 

Pracuj srdcom ° Rozprávaj srdcom ° Mysli srdcom


Bc. Zuzana Gajdová